Bist 100
8.991,6 0%
DOLAR
31,96 -0,29%
EURO
34,49 -0,2%
ALTIN
2.322,44 -0,7%

Galata Wind Enerji A.Ş. Hisse Başına Nakit Temettü Avansı Duyurusu

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND), hisse başına net 0,2083332 TL nakit temettü avansı ödenmesine karar verildiği duyurdu. Şirketin Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2023 yılı hesap dönemi için 125.000.000,00 TL brüt (112.500.000,00 TL net) tutarında nakit Kar Payı Avansı dağıtımı yapılmasına ve dağıtımın 29.12.2023 tarihinde başlamasına karar verildi. Ancak, hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak avansın yıllık finansal durum tablosunda yer alan kaynaklardan mahsup edilmesi gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 03.11.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:53

Galata Wind Enerji A.Ş. Hisse Başına Nakit Temettü Avansı Duyurusu

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND), hisse başına net 0,2083332 TL nakit temettü avansı ödenmesine karar verildiği duyurdu.

Konu ile ilgili şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle: "Yapılan görüşmeler neticesinde;6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı ‘Kar Payı Tebliği'nin Üçüncü Bölümü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 15 nci maddesinin son fıkrası, Şirketimiz ‘Kar Dağıtım Politikası'nın 11 inci maddesi ile Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 ncü gündem maddesi ile Şirketimiz pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

  • SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 805.935.668,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" ve 787.117.327,00-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
  • Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise; 376.366.820,36 - Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" ve 357.548.479,34-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu, görülerek;
  • Şirketimiz ‘çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 23,15'i, net % 20,83'ü oranında olmak üzere, toplam 125.000.000,00 Türk Lirası ('brüt'), 112.500.000,00 Türk Lirası ('net') tutarında nakit ‘Kar Payı Avansı' dağıtımı yapılmasına ve ‘Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanmasına,
  • 2023 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurul onayına ayrıca sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.